فلکه سوم تهرانپارس خیابان ۱۹۶ شرقی مابین ۱۳۵ و ۱۳۷ کوچه ۱۹۸ پلاک ۷۲ طبقه دوم واحد سوم شرقی